Sotakatsaus ja diplomaattista wäittelyä rauhasta

Eurooppa

Maailmansodalle oli omistettu 17.1.1917 lehdessä yksi aukeama.

Romaniassa jatkuwat taistelut waihtelewalla onnella.

Mesopotamiassa jatkawat englantilaiset hyökkäystänsä.

Liittolaiset eiwät aio wastata keskuswaltain uusiin rauhaa koskewiin nootteihin.

 

Rauhan mahdollisuuksia käsiteltiin pitkässä jutussa ”Diplomaattista wäittelyä sodasta”.  Liittolaiset (ympärysvallat) olivat antaneet rauhanehtonsa, ja nyt odotettiin Saksan vastausta. Saksan viestejä selostettiin venäläisistä lehdistä käännettyinä ja kirjoituksen sävy onkin kriittinen Saksaa kohtaan. ”Ensiksi Saksa ja Itäwalta-Unkari eivät tälläkään kertaa ilmoita yksityiskohtaisesti rauhanehtojaan, kuten kaikkialla on niin suurella jännityksellä odotettu sen jälkeen kun presidentti Wilson on saanut liittolaisten ehdot. Ja toiseksi tyytyessään wain wäittelemään liittolaisten esittämiä rauhan solmiamisen periaatteita wastaan, tulewat Saksa ja Itäwalta-Unkari kumpikin epäilemättä ottaneeksi syytöstensä joukkoon eräitä esimerkkejä, jotka owat todistuswoimaltaan heikot, tai suorastaan kaksiteräiset.”

Vastaa