Tallimestari ja ylijahtimestari valtakunnanneuvostossa; kaksintaisteluhaaste

Venäjä

Alkuvuonna 1917 Venäjää seurattiin Suomessa tarkasti. 17.1. hämmästeltiin valtakunnanneuvostossa tapahtuneita muutoksia. Kerrottiin, että Venäjän lainoppineiden mukaan valtakunnanneuvoston jäsenet piti nimetä kerran viidessä vuodessa (”tämä käsitys wastaisi paremmin waltakunnanneuwoston arwoa”), mutta nyt jäseniä oli ruvettu vaihtamaan tämän tästä. ”Mutta tämä lainoppineiden yhteinen mielipide ei käytännössä merkitse yhtään mitään”. Muutokset heijastelivat Venäjän kriisiytyvää tilannetta: sota meni heikosti, talous oli kuralla ja keisarin asema horjui. Vielä ei tiedetty, että vain kahta kuukautta myöhemmin keisari olisi syösty vallasta.

Valtakunnanneuvoston jäsenistä mainitaan mm. salaneuvos Shtsherbatshew, todelliset salaneuvokset Ignatsew, Stishinski, Kobylinski, ylijahtimestari kreivi Toll, hovimestari ruhtinas Shirinski-Shihmatow, tallimestari Rimski-Korsakow ja salaneuvokset Swjerew, Mjasolebow ja Difterlau, sekä joukon ”wasemmistolaisin”, salaneuvos Nikolski.

Pääministeri Stürmerin puuttumista valtakunnanneuvostosta hämmästeltiin. Hän vakuutteli kuulemma eronneensa omasta tahdostaan. ”Toiselta puolelta taas wakuutetaan, että Stürmer saa lähimmässä tulevaisuudesa toimen ulkomailla”. Toisin kävi: jo samana keväänä, helmikuun vallankumouksen jälkeen, Stürmer vangittiin, ja vankeudessa hän kuoli saman vuoden syyskuussa.

 

Päivän jännittävin Venäjän-uutinen koski kaksintaisteluhaastetta. Sisäministeri Protopopow oli pyrkinyt kättelemään duuman puheenjohtaja Rodsjankoa.

”Rodsjanko hämmästyi suuresti ja wastasi: – En koskaan.”

”Pyydän, ettette koske minuun.”

”Siinä tapauksessa waadin teidät kaksintaisteluun, ilmoitti Protopopow”

”Hywä, wastasi Rodsjanko.”

Kaksintaistelu jäi sitten kuitenkin käymättä.

Varsin pian molemmat herrat saivat suurempia murheita. Aleksander Protopopov vangittiin helmikuun vallankumouksen jälkeen ja ammuttiin uudenvuodenpäivänä 1918. Mihail Rodzjanko pakeni lokakuun vallankumouksen jälkeen Jugoslaviaan, missä hän kuoli 1924.

 

 

 

Vastaa